MarHub inviterer til seminar og workshop i Trondheim 3. Mai. Seminaret er en del av det offisielle programmet til Ocean Week 2017 og er åpent for alle som ønsker å engasjerer seg i arbeidet med styrke relasjonen mellom havbasert industri og akademia.

MarHub 2.0

MarHub har som mål å bli et nasjonalt kompetansenettverk basert på regionale initiativ og aktiviteter. Hovedaktiviteten er å bidra til å rekruttere gaveprofessorater til norske utdanningsinstitusjoner. MarHub vil tilby analoge og digitale møteplasser og bidra til nettverksbygging og kompetansedeling. Målet er å koble industri og akademia enda tetter for sikre den kompetansmiksen en omstilling av norsk industri vil kreve.

MarHub har siden starten i 2008 bidratt til finansieringen 21 gaveprofessorat ved maritime universiteter og høyskoler. Dette er en suksess, men det er et løpende behov for finansiering av nye professorater.

Onsdag 3.mai

11.00 ÅPNINGSKONFERANSEN OCEAN WEEK 2017
Deltakeravgift må betales.
12.00 LUNSJ
13.00 FRITT VALG FRA OCEAN WEEKS PROGRAM
Se program her: http://oceanweek.no
16.00 MARHUB KICKOFF

Tord Dale, Daglig leder Maritimt Forum
Marhub 2.0 – fra ”HUB” til et nasjonalt kompetansenettverk

Pierre Sames, DNV GL
DNV GL strategy for professor partnerships

Per Olaf Brett, viseadmin. direktør, Ulstein International AS, Ulstein Gruppen
Gaveprofessorater er en del av Ulsteins kunnskapsutviklingsstrategi

Ingrid Schjølberg, Direktør NTNU Oceans
Gaveprofessorater har vært avgjørende for NTNUs utvikling (TBC)

17.00 PAUSE
17.15 KICKOFF FORTS.

Sverre Steen, Professor og instituttleder NTNU Institutt for Marin
Teknikk – Prosjekter, løsninger og erfaringer - Rolls Royce sponsor
Presentasjon 2 NTNU Ålesund
prosjekter/løsninger/erfaringer fra MarHub professorer/sponsorer
Presentasjon 3 BI/NHH/Høyskole
prosjekter/løsninger/erfaringer fra MarHub professorer/sponsorere/em>

18.15 DEBATT
18.45 APERITIF
19.00 MARHUB MIDDAG

Torsdag 4.mai

13.00 FRITT VALG FRA OCEAN WEEKS PROGRAM deltakeravgift må betales

Påmelding

Det er ingen kostnader knyttet til deltakelse på MarHubs arrangement inkludert middag. Hotell og reise må dere dekke selv. Det er ikke en forutsetning, men vi oppfordre alle til også å melde seg på Ocean Week: www.oceanweek.no.